วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

วารสารคนทำงาน กันยายน 2566

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน กันยายน 2566 ในฉบับพบกับ .. งานศึกษาชี้ 'คนสมัครงาน' เผชิญกับอคติ เมื่อโพสต์ปัญหาสุขภาพจิตในโซเชียลมีเดีย [หน้า 13] คนทำงาน 13 ล้านคนทั่วโลก บกพร่องทางการมองเห็นเชื่อมโยงกับอาชีพของตน [หน้า 18] การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มภาระให้กับคนงานไร่ชาในบังกลาเทศ [หน้า 21] ข้อมูล ILOSTAT ชี้ 'ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดเล็ก' ช่วยสร้างงานทั่วโลก [หน้า 26]


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/ycy7z82c

docdroid.net >> https://docdro.id/AU4AEMp

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

วารสารคนทำงาน สิงหาคม 2566

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน สิงหาคม 2566 ในฉบับพบกับ .. แม้อัตราจ้างงานผู้หญิงในสหรัฐฯ จะสูงขึ้น แต่งานรายได้ดียังเป็นของผู้ชาย [หน้า 14] ความสำเร็จอันหอมหวาน: เสียงจากคนทำงานผู้บุกเบิกธุรกิจน้ำผึ้งในโกตดิวัวร์ [หน้า 21] พบปัญหา นศ.อาชีวะทวิภาคี ถูกใช้งานเกินเวลา-ได้ค่าแรงต่ำกว่า กม. กำหนด [หน้า 26] ค่าใช้จ่ายวันหยุดพักร้อนของคนทำงานในยุโรปพุ่งสูงเป็นสถิติใหม่ ปี 2566 [หน้า 28]

วารสารคนทำงาน สิงหาคม 2566 by workazine on Scribd

ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/42brby7z

docdroid.net >> https://docdro.id/hxA64My

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2566

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2566 ในฉบับพบกับ .. นักวิจัยสร้างแบบจำลองรูปร่างคนทำงานทางไกลในอนาคต ชี้ให้เห็นผลเสียต่อสุขภาพ [หน้า 16] 'งาน' ที่ช่วยเปลี่ยนชีวิต 'ผู้ลี้ภัย' ประสบการณ์จากผู้ลี้ภัยในจอร์แดน [หน้า 21] รัฐต่างๆ ในสหรัฐฯ ยังไม่คืบหน้าในการปกป้องคนทำงานกลางแจ้ง [หน้า 28] องค์กรแรงงานเผยดัชนี 10 ประเทศ 'ยอดแย่' ของ 'คนทำงาน' ปี 2566 [หน้า 33]


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่
scribd.com >> https://tinyurl.com/4x35hv6m
docdroid.net >> https://docdro.id/zKoRco8
mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine
workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

 

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2566


ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2566 ในฉบับพบกับ .. HRDF เปิดปัญหาบังคับใช้แรงงานในเรือประมงไทย - นายจ้างยึดเอกสาร จนหนีไม่ได้ก่อนถูกละเมิดสิทธิอื่นๆ [หน้า 17] เสียงจากคนขับรถบรรทุกถ่านหินสู่ผู้ฟื้นฟูเหมืองในสเปน [หน้า 20] คนงานสันกำแพงพบว่าที่ ส.ส.ก้าวไกล ขอให้ช่วยเหลือกรณีแบรนด์ต่างประเทศลอยแพ [หน้า 26] สกัดความเครียดในที่ทำงาน: คนทำงานต้องท้าทาย Toxic workplace ตั้งแต่แรก [หน้า 33]


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/5n8e4afb

docdroid.net >> https://docdro.id/aFqp4W2

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2566

 


ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2566 ในฉบับพบกับ .. FIFPRO ยก 8 เหตุผลที่ 'นักฟุตบอล' ควรเข้าร่วม 'สหภาพแรงงาน' [หน้า 12] เสียงจากคนทำความสะอาดท่อระบายน้ำในปากีสถาน [หน้า 17] วิกฤตสภาพภูมิอากาศและมลพิษส่งผลกระทบต่อคนทำงานโรงฟอกหนังในบังกลาเทศ [หน้า 24] ผลศึกษาพบ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ถึง 14% [หน้า 27]


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่
 

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือเสนอข้อเรียกร้องในวันแรงงาน 16 ข้อ


มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) แจ้งข่าวว่าเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2566 ที่ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ที่ประกอบด้วยหลายกลุ่มอาชีพ เช่น บาริสต้า sex worker ไรเดอร์ แรงงานรับจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ฯลฯ ร่วมกันยื่นข้อเรียกร้อง จำนวน 16 ข้อ ให้แก่ตัวแทนหน่วยภาครัฐ อาทิ แรงงานจังหวัด ประกันสังคม จัดหางาน และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

โดย เครือข่ายแรงงานภาคเหนือชี้ว่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 สถานการณ์ของคนทำงานยังไม่เข้าใกล้การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อาทิ ปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม, ละเมิดสิทธิแรงงานโดยอาศัยวิกฤติโรคระบาดเป็นข้ออ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน, การไม่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ, การไม่ได้รับค่าจ้างในการทำงานในวันหยุดวันลา, ทำงานล่วงเวลาโดยไม่สมัครใจและไม่ได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด, มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน, นายจ้างละเมิดสัญญาจ้างงาน, รวมถึงไม่ได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม 

ทั้งนี้ เครือข่ายแรงงานภาคเหนือได้เสนอ #ข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากล #2566 ดังนี้

1. รัฐต้องรับรองสถานภาพทางกฎหมายของแรงงานที่มีรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลายภายใต้ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันและสร้างความคุ้มครองแรงงานทุกคนอย่างแท้จริง เช่น แรงงานแพลตฟอร์ม ไรเดอร์ แรงงานพนักงานบริการ แรงงานสร้างสรรค์ แรงงานทำงานบ้าน แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น และแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานให้ความคุ้มครองครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน 

2. รัฐต้องกำหนดให้แรงงานที่เป็นลูกจ้างในทุกกิจการต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยไม่มีข้อยกเว้น และผู้ประกันตนทุกคนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกข้อได้ทันที โดยปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมอย่างเร่งด่วน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

2.1 ออกกฎกระทรวงกำหนดให้แรงงานทุกคน ทุกอาชีพเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

2.2 ปรับแก้เงื่อนไขการเกิดสิทธิในกองทุนประกันสังคม โดยให้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ทันทีหลังจากที่มีการเข้าสู่ระบบประกันสังคม  

2.3 แก้ไขกฎกระทรวงการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยให้แรงงานข้ามชาติในระบบประกันสังคมที่ต้องการกลับประเทศต้นทางและไม่ประสงค์ที่จะพำนักในประเทศไทยอีกต่อไปสามารถยื่นรับเงินจากกองทุนบำเหน็จชราภาพได้ทันที

2.4 กำหนดเพิ่มเติมให้แรงงานข้ามชาติสามารถลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม และสามารถเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมได้

3. รัฐต้องปรับโครงสร้างค่าจ้างให้เป็นไปตามหลักการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงาน และกำหนดให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างทุกปีในอัตราที่สอดคล้องกับระดับค่าครองชีพโดยคำนวณจากอัตราเงินเฟ้อ + 3 เปอร์เซ็นต์ของอัตราค่าจ้าง และต้องเป็นค่าจ้างแบบถ้วนหน้าเท่ากันทั่วประเทศ 

4. รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการรับรองอนุสัญญา ILO และดำเนินการต่อเนื่องหลังรับรองอนุสัญญา ดังนี้

4.1 อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง และดำเนินการปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยเร่งด่วนเพื่อให้แรงงานทุกภาคส่วนมีอิสระในการรวมตัวจัดตั้ง หรือเข้าร่วม และการต่อรองกับนายจ้างด้วยการจัดตั้งสหภาพแรงงานได้โดยไม่กระทบต่อการจ้างงาน 

4.2 อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน เพื่อส่งเสริมสิทธิของแรงงานทำงานบ้านและดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมสิทธิของลูกจ้างทำงานบ้านโดยเร็วที่สุด และต้องมีกลไกเพื่อคุ้มครองลูกจ้างแรงงานทำงานบ้านให้ได้รับสิทธิ และสวัสดิการ โดยเฉพาะลูกจ้างทำงานบ้านที่ทำงานในบริเวณที่พักอาศัยของนายจ้างจะต้องได้รับการจัดหาที่พักและอาหารที่สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยและทำให้แรงงานได้พักผ่อนเพียงพอและมีศักยภาพในการทำงาน

4.3 อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 177 ว่าด้วยเรื่องการรับงานไปทำที่บ้าน 

5. รัฐต้องกำหนดนโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติที่เป็นระบบและเป็นนโยบายระยะยาว 5 – 10 ปีที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบัติ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการอนุญาตให้อยู่ในประเทศ โดยให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนกับประเด็นดังต่อไปนี้ 

5.1 แรงงานข้ามชาติสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนและต่อใบอนุญาตทำงานได้ด้วยตนเองได้โดยไม่มีการปิดกั้นและดำเนินการได้ตลอดทั้งปี โดยกำหนดระเบียบขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานข้ามชาติที่ไม่ซับซ้อน ใช้เอกสารและค่าใช้จ่ายน้อย และมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งปี เพื่อลดการพึ่งพานายจ้างและนายหน้าซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายทางอ้อมของการขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานข้ามชาติได้

5.2 รัฐต้องกำหนดกลไกหรือมาตรการที่ทำให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการอาศัยอยู่ในประเทศของแรงงานข้ามชาติ เพื่อส่งเสริมสิทธิและการปกป้องคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ 

5.3 กำหนดบทลงโทษนายหน้าหรือนายจ้างที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและต่อใบอนุญาตทำงานที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด

5.4 กำหนดระยะเวลาของใบอนุญาตทำงานแรงงานข้ามชาติและการต่อวีซ่าให้สอดคล้องกับอายุของหนังสือเดินทาง หรือเอกสารบุคคลของแรงงานข้ามชาติ 

5.5 ขยายอายุการจ้างแรงงานข้ามชาติจนถึงอายุ 60 ปี และขยายการเข้าถึงบัตรประกันสุขภาพตามอายุการจ้างงาน

5.6 แรงงานข้ามชาติสามารถทำงานได้ตามทักษะความสามารถ และวุฒิการศึกษา การอนุญาตทำงานมีความยืดหยุ่น ไม่จำกัดประเภทงาน และไม่ต้องขึ้นอยู่กับนายจ้างเพียงคนเดียว โดยอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติสามารถทำงานกับนายจ้างอื่นนอกเวลาทำงานที่ระบุตามใบอนุญาตทำงานได้ เช่น แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในภาคเกษตรสามารถทำงานไปก่อสร้างในช่วงระหว่างการดูแลรักษาเพื่อรอการเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือแรงงานก่อสร้างสามารถไปทำงานเป็นลูกจ้างในตลาดได้ระหว่างที่นายจ้างกำลังหางานก่อสร้างแห่งใหม่

5.7 ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติทุกคนเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ โดยการปรับอัตราค่าประกันสุขภาพผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติที่อายุไม่เกิน 18 ปี เป็นอัตรา 365 บาท/ปี/คน เนื่องจากยังมีสถานะเป็นเด็กเยาวชนและไม่มีรายได้ และต้องเข้าถึงการได้รับบริการสุขภาพทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุด โดยไม่จำกัดเพียงสถานพยาบาลที่ระบุในบัตรประกันสุขภาพ โดยแรงงานข้ามชาติต้องไม่ถูกทวงถามสิทธิก่อนการรักษา และได้รับการรักษาโดยไม่บ่ายเบี่ยง

5.8 ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางท้องถนนซึ่งสามารถป้องกันได้และเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็น โดยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงแรงงาน ประสานความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติสามารถขอใบขับขี่และต่อใบขับขี่ได้อย่างสะดวก ใช้เอกสาร และระยะเวลาดำเนินการสั้น

5.9 ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติทุกคนเข้าถึงสิทธิการศึกษาอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนระหว่างประเทศไทย – เมียนมาร์ที่ชัดเจน

5.10 ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติต้องได้รับความคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ถูกจับปรับหรือคุมขังโดยอำเภอใจ และไม่ถูกบังคับใช้แรงงาน

5.11 ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงการปรับสถานะบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยสร้างมาตรการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลาสั้น และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

6. รัฐต้องยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

7. รัฐต้องส่งเสริมการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานโดยไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เชื้อชาติ สุขภาพ ความพิการ และอายุ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องจัดการอบรม การทดสอบ และออกหนังสือรับรองสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานทุกคน เพื่อให้แรงงานสามารถนำมาใช้ยื่นขอปรับเพิ่มค่าจ้างจากนายจ้าง และรัฐต้องมีกลไกตรวจสอบว่านายจ้างได้มีการสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือของแรงงานและปรับขึ้นค่าจ้างตามความสามารถตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่แบ่งแยกและเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เชื้อชาติ สุขภาพ ความพิการ และอายุ

8. รัฐต้องสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับแรงงานทุกภาคส่วน โดยการสร้างระบบบริการพื้นฐานถ้วนหน้า ได้แก่ การจัดให้มีขนส่งสาธารณะพื้นฐาน รถไฟทุกอำเภอ รถเมล์ทุกตำบล ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดภาระค่าใช้จ่ายที่แรงงานต้องแบกรับ การจัดตั้งกองทุนเพื่อการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ สำหรับการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ำ ที่สามารถเข้าถึงง่าย และครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาอาชีพ และสวัสดิการอื่นๆที่จะทำให้แรงงานทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

9. รัฐต้องส่งเสริมให้นายจ้างและสถานประกอบการให้ความสำคัญกับสวัสดิการแรงงาน โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่เด็กเยาวชนลูกแรงงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่แรงงาน โดยไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ

10. รัฐต้องกำหนดมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัยของแรงงานแต่ละอาชีพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงานเป็นสำคัญ หน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบต้องไม่เน้นเพียงเฉพาะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเท่านั้น และต้องมีกลไกการร้องเรียนหากนายจ้างใช้แรงงานนอกเหนือจากสัญญาจ้างแรงงานและกำหนดบทลงโทษ เพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานทุกภาคส่วนจะได้รับความคุ้มครองและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ  อาชีพแพทย์ต้องทำงานไม่เกิน 60 ชม.ต่อสัปดาห์ แรงงานสร้างสรรค์ต้องได้ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์หรือ 32 ชั่วโมง แรงงานทำงานบ้านมีเวลาการทำงานและหน้าที่ที่ชัดเจน 

11. รัฐต้องส่งเสริมและสร้างหลักประกันการเข้าถึงการจ้างงานของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และความคุ้มครองแรงงานผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยกำหนดมาตรการการจ้างงาน และสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นมิตรต่อแรงงานผู้มีความหลากหลาย เช่น ห้องน้ำสำหรับคนทุกเพศ และนำพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

12. รัฐต้องส่งเสริมสิทธิสุขภาพของแรงงานผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยกำหนดสวัสดิการการผ่าตัดแปลงเพศฟรี การลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศถือเป็นวันลาที่ได้รับค่าจ้าง 

13. รัฐต้องปรับแก้กฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานผู้มีความหลากหลายทางเพศ จากการคุกคาม ทำร้ายร่างกาย หรือถูกกระทำรุนแรงที่เกิดจากความเกลียดชัง (Hate Crime) และการเตรียมเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ (Grooming) และเพิ่มบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิด

14. รัฐธรรมนูญต้องระบุคำว่า “ผู้มีความหลากหลายทางเพศ” เพื่อรับรองสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และส่งเสริมสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศในทุกมิติ อาทิ การเข้าถึงกองทุนและการสนับสนุนของรัฐ เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

15. รัฐต้องสนับสนุนพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล และยกเลิกระเบียบที่ละเมิดสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้แก่ ยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยใช้ระบบสมัครใจ การไม่รับบริจาคเลือดจากผู้มีความหลากหลายทางเพศของสภากาชาด

16. รัฐต้องกำหนดมาตรการที่ทำให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ทำงานประเภทไม่เต็มเวลาหรืออยู่ในระหว่างฝึกงานตามหลักสูตร ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม และได้รับความคุ้มครองในฐานะแรงงานโดยไม่แบ่งแยกและเลือกปฏิบัติ 

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

วารสารคนทำงาน เมษายน 2566


ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน เมษายน 2566 ในฉบับพบกับ .. คนอเมริกันคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่พวกเขาทำอย่างไรบ้าง [หน้า 18] "ฉันเอาชนะการเลือกปฏิบัติทางเพศในงานก่อสร้างได้อย่างไร" เสียงจากผู้ควบคุมการก่อในสร้างฟิลิปปินส์ [หน้า 22] คนทำงานอังกฤษที่มีอาการ 'Long Covid' เผชิญหลากหลายปัญหาในที่ทำงาน [หน้า 27] ผลสำรวจ FIFPRO พบนักฟุตบอลเหนื่อยล้าสะสมหลังฟุตบอลโลก 2022 [หน้า 30]ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

 scribd.com >> https://tinyurl.com/3dfz2udz

docdroid.net >> https://docdro.id/q8lNDs2

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

 


วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

วารสารคนทำงาน มีนาคม 2566ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มีนาคม 2566 ในฉบับพบกับ .. เหตุใด ‘มลพิษทางอากาศ’ จึงเป็นปัญหาสำคัญในที่ทำงาน [หน้า 11] งานศึกษาพบความเชื่อมโยง ‘รายได้ที่ไม่แน่นอน’ กับ ‘ปัญหาสุขภาพ’ โดยเฉพาะ ‘Gig Worker’ [หน้า 17] ผลสำรวจพบผู้หญิงส่วนใหญ่ต้อง 'อดทนไม่ทำตัวเด่น-ถูกมองข้ามความสามารถ' ในที่ทำงาน [หน้า 20] รายงาน ILO ชี้ 'ช่องว่างระหว่างเพศที่เกี่ยวกับการจ้างงาน' มีมากกว่าที่คิด [หน้า 23]ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/332r45j9

docdroid.net >> https://docdro.id/Z7znxzv

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

ปี 2565 คนงานไทยในไต้หวันฆ่าตัวตายแล้วร่วม 20 คน

Radio Taiwan International  รายงานเมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค. 2566 ว่าแรงงานไทยในไต้หวันมีแนวโน้มทำอัตวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวตายมากขึ้นต่อเนื่อง เฉพาะปี 2565 ที่ผ่านมา ฆ่าตัวตายไปแล้ว 18 ราย จากยอดจำนวนการเสียชีวิตของคนไทยในไต้หวันที่เสียชีวิตในปี 2565 จำนวน 101 คน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาส่วนตัว อาทิ ภาวะโรคซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพ ความรักและภาระหนี้สิน เป็นต้น ทำให้เกิดความเครียด สำนักงานแรงงานไทย ไทเป วอนร่วมด้วยช่วยกัน แนะรับฟังปัญหาและเคียงข้างเพื่อนรอบข้างที่มักมองโลกในแง่ลบ เพราะเพียงนาที ชีวิตเปลี่ยนได้

เริ่มต้นปีใหม่ 2566 แนวโน้มดังกล่าวยังขยายไม่หยุด มีคนงานไทยฆ่าตัวตายไปแล้วอย่างน้อย 3 ราย ล่าสุดเป็นแรงงานไทยอายุ 29 ปี มาจากจังหวัดอุดรธานี เดินทางมาทำงานกับโรงงานผลิตสายไฟและเคเบิลที่เขตหลูจู๋ นครเถาหยวนเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา มีเพื่อนแรงงานไทยพบใช้เชือกผูกคอกับราวบันไดหอพักที่ชั้นสองหย่อนตัวลงชั้นหนึ่ง รีบแจ้งผู้จัดการเรียกรถพยาบาล ช่วยกันนำร่างลงมาส่งรักษาที่โรงพยาบาลฉางเกิง ขณะไปถึง แพทย์ช่วยกู้ชีพให้หัวใจกลับมาทำงานได้ แต่เนื่องจากสมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงเป็นเวลานาน แม้หัวใจจะทำงาน แต่มีภาวะเป็นผักตลอดไป นายจ้างและบริษัทจัดหางานช่วยประสานงานกับญาติที่เมืองไทย อธิบายความเห็นของแพทย์ ญาติตัดสินใจไม่กู้ชีพอีกหากมีภาวะฉุกเฉิน 2 วันต่อมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล จากการบอกเล่าของเพื่อน ๆ ในโรงงาน ก่อนเกิดเหตุ แรงงานไทยรายนี้มีสีหน้าหงอยเหงา ไม่ค่อยพูดจา แต่ไม่แสดงอาการจะจบชีวิตตัวเองเช่นนี้ ทางนายจ้างและบริษัทจัดหางานบอกเสียใจที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้และจะช่วยเหลือทายาทจัดการศพและยื่นขอเงินสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันได้นิมนต์พระไทยมาทำพิธีสวดมนต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แรงงานไทยในหอพักที่มีประมาณ 30 คนเศษ

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายแต่ละครั้ง จะส่งผลกระทบต่อคนใกล้เคียงอย่างน้อย 6 คน หากเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงงานจะมีผลกระทบต่อคนจำนวนมากได้ ปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตาย ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว เนื่องจากความถี่ของปัญหามีมากขึ้นกว่าในอดีต รวมทั้งระดับความเครียด ความกดดันที่สูงขึ้นของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ในขณะที่ความแข็งแรงของสุขภาพจิตที่ลดลง

สำนักงานแรงงานไทย ไทเป วอนแรงงานไทยร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อพบว่า เพื่อนร่วมงานมีลักษณะบ่งบอกว่ามีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแล้ว ต้องรีบให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน ซึ่งทำได้ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ คนที่คิดฆ่าตัวตายมักมองโลกในแง่ลบ คิดว่าไม่มีใครช่วยเขาได้ เราจึงควรเป็นฝ่ายเข้าหาเขามากกว่ารอให้เขาร้องขอ โดยปกติ ก่อนเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นสามารถสังเกตเห็นเป็นสัญญาณได้หลายอย่าง เช่น คิดว่าตัวเองไร้ค่า มีแต่ความล้มเหลวทำอะไรไม่สำเร็จ รู้สึกท้อแท้ รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระ ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไร คิดถึงคนที่ตายไปแล้ว สนใจข่าวการตาย ขาดความสนใจในตัวเอง ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเอง ไม่กินข้าว ไม่อาบน้ำ ไม่นอน ชอบเก็บตัวตามลำพัง แยกตัวจากครอบครัวและเพื่อนฝูง ขาดความสนใจต่อสิ่งรอบข้าง ไม่รู้สึกสนุกสนานกับสิ่งที่เคยชอบ มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มเหล้าจัด ขับรถเร็ว พูดบ่น หรือเขียนข้อความเกี่ยวกับความคิดอยากตาย เป็นต้น

นางสาวประภาวดี แก้วศิริพงษ์ ผอ. สำนักงานแรงงานไทยกล่าวเรียกร้องว่า การรับฟังและเคียงข้างผู้ที่มีภาวะที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย แม้เพียงเวลาเล็กน้อย หรือเพียง 24 ชม. ก็อาจช่วยให้เขาเปลี่ยนความคิดให้ดีขึ้น และยับยั้งชั่งใจตัวเองได้

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566

วารสารคนทำงาน มกราคม 2566

 ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/4mrk49sr

docdroid.net >> https://docdro.id/yK6wGGO

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

JobsDB แนะ 6 วิธีรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพจ้างงานบนโลกออนไลน์


จากจำนวนมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ หรือสแกมเมอร์ (Scammer) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จ๊อบส์ดีบี (JobsDB) ประเทศไทย จึงอยากแนะนำผู้หางานให้ 'ตั้งการ์ดพร้อมรับมือ' และรู้เท่าทัน โดยสังเกตความแตกต่างระหว่างมิจฉาชีพออนไลน์กับเว็บไซต์หางานที่น่าเชื่อถือ

“มิจฉาชีพในโลกออนไลน์ หรือสแกมเมอร์เป็นภัยคุกคามอย่างมาก เพราะในปัจจุบันมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้” คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี ​​(ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

“ด้วยสถานการณ์ค่าครองชีพต่าง ๆ ที่สูงขึ้น ผู้คนจำนวนมากเริ่มมองหาโอกาสในการหารายได้เสริม และ เมื่อความต้องการหางานของคนเพิ่มขึ้น โอกาสที่บุคคลเหล่านี้จะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน”

“ในช่วงที่มิจฉาชีพแอบแฝงกำลังแพร่ระบาดบนโลกออนไลน์ การที่เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเว็บไซต์หางานของจริงและของปลอมได้ จะทำให้ผู้หางานไม่ตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินให้กับมิจฉาชีพเหล่านี้”

6 วิธีสังเกตมิจฉาชีพและประกาศงานปลอม

1. ยื่นข้อเสนอที่มากเกินกว่าความเป็นจริง

การได้รับเงินจำนวนมากจากการทำงานง่าย ๆ คงเป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนใฝ่ฝัน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้ว 'ข้อเสนองาน' เหล่านี้มักจะเป็นงานจากมิจฉาชีพ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะถูกดึงดูดด้วยข้อเสนอสวยหรูที่จะได้ทำงานที่ดูง่ายและได้ค่าตอบแทนสูง ซึ่งเป็นแพ็กเกจที่ผู้ที่กำลังมองหางานพาร์ทไทม์ มีประสบการณ์ทำงานยังไม่มากหรือยังไม่มีประสบการณ์มักมองหา

ข้อแนะนำ: งานที่ได้ค่าตอบแทนสูงมักเป็นงานของผู้ที่มีประสบการณ์มากหรือมีระดับความเชี่ยวชาญสูงแล้ว หากคุณต้องการงานที่ให้เงินเดือนสูง คุณสามารถหาประสบการณ์ในการทำงานเพิ่ม หรือพัฒนาทักษะที่มีอยู่เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติให้เหมาะสมกับงานในระดับที่สูงขึ้น ผู้หางานควรตระหนักเสมอว่าไม่มีงานใดที่จะให้ค่าตอบแทนที่สูงมากด้วยวิธีที่ง่ายดาย โดยเฉพาะความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้น ควรได้มาจากความขยัน มุ่งมั่น ทักษะ และความสามารถที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน

สำหรับประกาศงานที่ต้องไปทำงานต่างประเทศ ผู้หางานควรระมัดระวังเป็นพิเศษและพิจารณาว่า “ค่าตอบแทนที่ได้รับเสนอมานั้น สมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใดกับตำแหน่งงานในประเทศดังกล่าว” เพราะหากข้อเสนอดีมากจนเกินไป ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ใช่เป็นตำแหน่งงานจริง

2. ผู้ประกอบการใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางหลักในการติดต่อ

หากผู้ประกอบการติดต่อคุณผ่านทางโซเชียลมีเดีย คุณควรเริ่มสงสัยและตั้งคำถาม เพราะโดยทั่วไปแล้วผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยชอบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะติดต่อผู้สมัครงานผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความ ที่สามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงขององค์กรได้ ในบางกรณีผู้ประกอบการอาจเลือกติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียในช่วงแรก แต่ท้ายที่สุดแล้วก็มักจะเปลี่ยนไปใช้วิธีการที่เป็นทางการมากขึ้นในการเจรจาครั้งต่อ ๆ ไป หากผู้ประกอบการเลือกส่งข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียเป็นหลักและไม่มีช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

พฤติการณ์เหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนแรกเริ่มว่าคุณควรเลิกสนใจข้อความแจ้งเตือนเหล่านี้ โดยหากเริ่มสงสัยเกี่ยวกับองค์กรดังกล่าว แนะนำให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ประกอบการและองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีตัวตนในโลกออนไลน์เสมอ หากคุณลองค้นหาและไม่เจอข้อมูลองค์กร ก็มีความเป็นไปได้ว่าเป็นมิจฉาชีพ ในบางกรณี สแกมเมอร์บางรายได้เริ่มพัฒนาการหลอกลวงให้แยบยลขึ้น โดยสร้างเว็บไซต์บริษัทปลอมขึ้นมา รวมถึงมีการใช้คำศัพท์และรูปภาพสต๊อกที่ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าเป็นขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง

หากผู้ประกอบการอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น คุณสามารถตรวจสอบบนเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียขององค์กรที่ถูกกล่าวอ้างว่าได้มีการลงประกาศรับสมัครงานดังกล่าวเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวอ้างด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งข้อความหรืออีเมลถึงองค์กรหรือตัวแทนขององค์กรที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อสอบถามและยืนยันว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับนั้นมีการเปิดรับจริงหรือไม่ได้อีกด้วย 

3. องค์กรที่เปิดรับสมัคร ส่งอีเมลที่น่าสงสัยมาให้

การติดต่อผ่านทางอีเมลไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้ประกอบการหรือองค์กรนั้น ๆ น่าเชื่อถือเสมอไปเช่นกัน โดยผู้หางานอาจต้องพิจารณาเนื้อหาของอีเมลประกอบควบคู่เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการหรือองค์กรดังกล่าวไม่ใช่มิจฉาชีพ หากอีเมลนั้น ๆ ถูกส่งมาจากอีเมลส่วนตัวหรืออีเมลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทน ผู้หางานควรตระหนักว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ข้อเสนองานนั้นอาจจะไม่ใช่ของจริง

นอกจากนี้ ผู้หางานยังสามารถสังเกตมิจฉาชีพได้จากวิธีการเขียนอีเมล หากเนื้อหาไม่ได้ถูกเขียนขึ้นอย่างมืออาชีพและมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์มากมาย มีความเป็นไปได้ว่าข้อเสนอเหล่านั้นอาจเป็นของปลอม เราแนะนำให้คุณตรวจสอบเสมอว่าใครคือผู้ที่ส่งอีเมลมาให้ หากเป็นผู้ประกอบการจริง คุณจะเจอข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ของบริษัท

4. ผู้ประกอบการขอข้อมูลส่วนตัวของคุณเกินความจำเป็น

ผู้ประกอบการหรือองค์กรทั่วไปจะสนใจเฉพาะข้อมูลในเรซูเม่ของคุณเท่านั้น อาทิ ประสบการณ์การทำงาน วุฒิการศึกษา สิ่งที่คุณเชี่ยวชาญ และข้อมูลส่วนตัวขั้นพื้นฐานของคุณ นอกเหนือจากนั้น ผู้ประกอบการหรือองค์กรไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ อาทิ รายละเอียดบัญชีธนาคารหรือหมายเลขประกันสังคม โดยข้อมูลเหล่านี้ผู้หางานสามารถเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อบริษัทจ้างงานคุณแล้วเท่านั้น

ผู้ประกอบการหรือองค์กรที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเกินกว่าความจำเป็น อาจมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงที่ไม่ใช่การจ้างงาน เราแนะนำให้คุณระวังประกาศงานหรือข้อเสนองานที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณอาจไม่สะดวกใจที่จะแบ่งปันเอาไว้

5. คุณได้รับข้อเสนองานทันที โดยที่ไม่ต้องส่งใบสมัคร

หากมีคนติดต่อคุณผ่านช่องทางออนไลน์และเสนองานให้ทันที ให้ตระหนักไว้ก่อนว่าเป็นสัญญาณอันตราย โดยปกติแล้ว การเสนองานจะเกิดขึ้นหลังจากการกรอกสมัครงานอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่การส่งเรซูเม่ และ จดหมายสมัครงาน ตลอดจนการสัมภาษณ์งานอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ไม่มีตำแหน่งงานที่น่าเชื่อถือใดถูกเสนอผ่านทางอีเมลหรือโซเชียลมีเดียในทันทีโดยไม่มีการพิจารณาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

สแกมเมอร์บางรายอาจอ้างว่าพบเห็นข้อมูลหรือผลงานของคุณผ่านทางออนไลน์และเห็นว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานนี้ ซึ่งแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องจริง แต่การที่ผู้ประกอบการหรือองค์กรไม่ต้องการสัมภาษณ์คุณเพิ่มเติม แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการค้นหาพนักงานที่มีความสามารถอย่างจริงจัง ทั้งนี้ การจ้างงานพนักงานเป็นกระบวนการที่มักใช้เวลานานหลายสัปดาห์ ซึ่งในทางกลับกัน หากเป็นมิจฉาชีพ พวกเขามักจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว

6. ขอให้คุณชำระเงินเมื่อสมัครงาน

ในปีที่ผ่านมา สแกมเมอร์ได้หลอกลวงเหล่าผู้หางานมากมาย ทำให้เกิดการเสียทรัพย์และสูญเงินไปเป็นจำนวนกว่าหลายล้านบาท พวกเขามักโน้มน้าวเหยื่อให้จ่ายเงินโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน เพื่อแลกกับเงินจำนวนที่มากกว่าในอนาคต

การที่ผู้ประกอบการถามหาเงินจากผู้หางาน ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณของมิจฉาชีพที่เห็นได้ชัดที่สุด หากผู้หางานต้องจ่ายเงินเพื่อสมัครงานนั้น ๆ ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจถูกหลอก และถ้าคุณได้เผชิญกับมิจฉาชีพเหล่านี้ เราแนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเหล่านี้กระทำผิดต่อไปได้อีก

นอกจากนี้ ผู้หางานไม่ควรให้ข้อมูลบัตรเครดิตกับเว็บไซต์สมัครงานที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะโดยทั่วไปแล้ว การสมัครงานออนไลน์มักไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงสแกมเมอร์ คือการใช้บริการแหล่งข้อมูลงานออนไลน์ที่น่าเชื่อถือที่สุดเท่านั้น ที่จ๊อบส์ดีบี (JobsDB) ผู้หางานสามารถค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ หน้า ค้นหางาน ของเรา ถึงแม้ว่าจ๊อบส์ดีบีมุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หางาน แต่ในบางครั้ง เหล่ามิจฉาชีพอาจพยายามใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของเรา หากคุณพบประกาศงานที่น่าสงสัย เช่น รายละเอียดงานที่ทางบริษัทแจ้งให้ทราบระหว่างการสัมภาษณ์ แตกต่างจาก

  

เกี่ยวกับ JobStreet และ JobsDB by SEEK

จ๊อบสตรีท (JobStreet) และ จ๊อบส์ดีบี (JobsDB) เป็นส่วนหนึ่งของ ซีค (SEEK) กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลากหลาย ครอบคลุมธุรกิจการจ้างงานออนไลน์ ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจการค้า และธุรกิจอาสาสมัคร มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้หางานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เติมเต็มและมีประสิทธิผลมากขึ้น ควบคู่การช่วยเหลือองค์กรมากมายให้ประสบความสำเร็จ  ซีค (SEEK) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และเป็น 1 ใน 100 บริษัทแรกในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียที่ได้รับการจัดอันดับจากฟอร์บส์เป็นหนึ่งใน 20 บริษัทที่มีนวัตกรรมสูงสุด  โดยในทวีปเอเชีย ซีค มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากกว่า 500 ล้านคนต่อปี ใน 6 ตลาดที่ดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2565ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/3nreemw3

docdroid.net >> https://docdro.id/dqZwctc

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2565
ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

 scribd.com >> https://tinyurl.com/2uam3kbz

docdroid.net >> https://docdro.id/pzQVNTg

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วารสารคนทำงาน ตุลาคม 2565ดาวน์โหลดฟรีได้ที่
scribd.com >> https://tinyurl.com/2p86478p
docdroid.net >> https://docdro.id/XWJABJU
mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine
workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

วารสารคนทำงาน กันยายน 2565

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน กันยายน 2565 ในฉบับพบกับ .. 'อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์' จะขจัดความเชื่อมโยงการใช้ 'แรงงานบังคับ' ได้หรือไม่? [หน้า 13] เมื่อ 'อุตสาหกรรมแบตเตอรี่' เติบโตอย่างรวดเร็ว ต้องจับตาการละเมิดสิทธิแรงงานด้วย [หน้า 20] ILO ประเมิน 50 ล้านคนทั่วโลกตกอยู่ในสถานการณ์แรงงานทาสยุคใหม่ [หน้า 27] ผลสำรวจพบแรงงานฝึกงานจากต่างชาติต้องเป็นหนี้เพื่อมาทำงานที่ญี่ปุ่น [หน้า 34]


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/yheex5bb

docdroid.net >> https://docdro.id/dBpLsKn

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วารสารคนทำงาน สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน สิงหาคม 2565 ในฉบับพบกับ .. 'ค่าจ้างรายอาชีพ' ของคนไทย ปี 2563 และ 2564 [หน้า 14] คนทำงานรุ่นใหม่ในสหรัฐฯ ตั้งเป้าเก็บออมเพื่อการเกษียณมากกว่าคนรุ่นก่อน [หน้า 20] คลื่นการประท้วงของ 'คนทำงานก่อสร้าง' ภายใต้ความไม่แน่นอนของ 'ตลาดอสังหาริมทรัพย์จีน' [หน้า 24] นักวิชาการชี้ไทยควรยกเลิกยุทธศาสตร์ 'ค่าแรงถูก' เพื่อดึงดูดการลงทุน [หน้า 31]

ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/38a8psed

docdroid.net >> https://docdro.id/nfJUb0G

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

JobsDB จับมือผู้ประกอบการ SME ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจเปิดคัมภีร์แนะการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนกรุงเทพฯ (17 สิงหาคม 2565) – ท่ามกลางการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ผันแปรไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบกับการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องของวงการเทคโนโลยีและดิจิทัล สร้างความท้าทายใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่ม SME ที่ความอยู่รอดและความมุ่งมั่นที่จะเติบโตฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจเป็นโจทย์สำคัญ การปรับแนวคิดและการริเริ่มปรับตัวของธุรกิจเพื่อสอดรับสถานการณ์จึงเป็นตัวแปรหลักสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  ล่าสุด จ๊อบส์ดีบี แพลตฟอร์มหางานชั้นนำของเอเชีย แนะแนวผู้ประกอบการกลุ่ม SME สู่หนทางรอด นำเสนอแนวคิดธุรกิจในแบบฉบับใหม่ แนะผู้ประกอบการ SME ปรับ mindset เพื่อบริหารองค์กร บุคลากร และสานสัมพันธ์ลูกค้าเมื่อธุรกิจก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว  

 

เมื่อแบบแผนการทำธุรกิจแบบเดิม ๆ ใช้ไม่ได้อีกต่อไป 

โลกแห่งธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของวงการเทคโนโลยีและดิจิทัล มวลความรู้ทางการจัดการธุรกิจใหม่ ๆ จึงถูกพัฒนาขึ้นตามไปด้วย ขั้นตอนการทำธุรกิจแบบเดิม ๆ อย่างการเริ่มต้นจากการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นมาก่อน แล้วค่อยตามหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Potential customer) ภายหลัง อาจเป็นวิธีการที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิ SME อีกต่อไป  

 


คุณดวงพร พรหมอ่อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด จึงแนะนำว่า “เพื่อรักษาทรัพยากร จัดสรรเงินทุน และใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจ SME ควรประยุกต์ใช้แนวคิดธุรกิจที่แพร่หลายในปัจจุบันอย่าง Lean Startup หรือการให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าของสินค้าหรือแบรนด์เป็นหลัก โดยยึด 3 คอนเซ็ปต์หลักคือ สร้าง วัดผล และเรียนรู้ (Build – Measure – Learn) เริ่มต้นจาก สร้าง (Build) คือการทำความเข้าใจและสำรวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าต้องการอะไร เพื่อนำไอเดียมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง แล้ว วัดผล (Measure) ภายหลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ ควรกำหนดตัวชี้วัดอย่างมีหลักการชัดเจน หมั่นเก็บข้อมูลและเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านการทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ เพื่ออัปเดตมุมมองใหม่ ๆ อยู่เสมอ และ เรียนรู้ (Learn) นำข้อมูลที่ได้จากการวัดผลมาวิเคราะห์ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและมองหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”  

ผู้ประกอบการคือหัวเรือสำคัญ นำทางองค์กรสู่การปรับเปลี่ยน  

นอกเหนือจากการปรับตัวทางธุรกิจแล้ว ผู้ประกอบการถือเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นหลักที่นำพาให้องค์กรก้าวต่อไปในยุคสมัยที่ทัศนียภาพทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อธุรกิจและพนักงานต้องการที่พึ่ง ผู้ประกอบการควรเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยน Mindset ที่มีต่อ องค์กร บุคลากร และลูกค้า เพื่อเป็นหลักยึดและให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมืออาชีพ 

 

ด้านองค์กร – เมื่อประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล ธุรกิจเริ่มขับเคลื่อนและเรียนรู้จากการศึกษาข้อมูล ผู้ประกอบการต้องติดตามความเคลื่อนไหวของวงการดิจิทัล การพัฒนาของเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยี พร้อม เปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ และ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ โซเชียลมีเดีย การจัดการข้อมูลบน Cloud Collection มีการ ใช้เครื่องมือวัดผลทางดิจิทัล อาทิ Google Analytics ที่ถือเป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยม มาประยุกต์ใช้ศึกษาพฤติกรรมทางดิจิทัลของผู้บริโภค นำ insight ที่ได้มาต่อยอด สร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้ทั้งลูกค้าและองค์กรในระยะยาวได้แล้ว ยังมีประสิทธิภาพและสามารถนำกลับมาทำซ้ำได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจวัฎจักรของธุรกิจ เมื่อประสบพบเจอกับปัญหา ต้อง เตรียมพร้อมแก้ปัญหาและเริ่มต้นใหม่ อยู่เสมอ 

 

ด้านบุคลากร – ในยุคดิจิทัล ลักษณะงานและรูปแบบการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการต้องรู้จักรักษาบุคลากรคุณภาพผ่าน การพัฒนาทักษะพนักงาน เพิ่มเติมความรู้ทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่พนักงาน อาทิ การใช้งาน Cloud หรือ การใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อการตลาด  พร้อมพิจารณา เพิ่มความยืดหยุ่นให้พนักงาน เพื่อปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เปิดโอกาสให้พนักงานทำงานที่บ้านท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด การให้สิทธิวันพักร้อนที่ยาวนานกว่าเดิม เมื่อถึงเวลามองหาบุคลากรใหม่ ต้องยึดหลักการ สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้รอบด้าน ทั้งทักษะด้าน Hard Skill และ Soft Skill สามารถบริหารจัดการเวลา บริหารงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำงานเป็นทีมหรือทำงานทดแทนบุคลากรในส่วนที่ขาดได้ จดจำ ให้ความสำคัญ และตอบแทนพนักงาน ที่พร้อมฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปพร้อมกับองค์กร ผ่านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผล  หมั่นสำรวจปัญหาความขัดแย้ง ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน และนำมาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรและผลิตภาพ (Productivity) ในการทำงานสูงสุด  

 

ด้านลูกค้า – เมื่อผู้ประกอบการนำเอาหลักการ Lean Startup มาปรับใช้โดย ให้ความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้งต้น องค์กรจะรู้จักและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และสามารถนำมาพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างรายได้และทำกำไรต่อยอดธุรกิจได้ในที่สุด 

 

แม้ว่าธุรกิจตั้งต้นจากลูกค้า แต่ลูกค้าสัมพันธ์อาจไม่ใช่สูตรสำเร็จในทุกธุรกิจ SME  

หลายธุรกิจเริ่มต้นจากความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงวิธีการดำเนินการต่าง ๆ คงหนีไม่พ้นการสร้างความพึงพอใจและความประทับใจเพื่อต่อยอดสูงสุดให้แก่ลูกค้าเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าธุรกิจ SME จะเริ่มจากลูกค้า แต่ไม่ใช่ว่าทุกธุรกิจ SME จะมีความจำเป็นต้องลงทุนมหาศาลเพื่อ Customer Relationship Management (CRM) หรือกลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่ดีที่สุด ธุรกิจ SME สามารถรักษาฐานผู้บริโภคผ่านวิธีการต่าง ๆ อาทิ การสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกพอใจมากกว่ามูลค่าที่ใช้จ่ายการบริการก่อนและหลังการขายอย่างจริงใจ เต็มใจ และเป็นกันเอง รวมถึงการใช้ Call Center การใช้โปรแกรมส่งเสริมการขายที่หวังผลระยะยาว ฯลฯ หากธุรกิจพัฒนาและประสบความสำเร็จมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาขยับขยายเพื่อลงทุนใน CRM โดยจะต้องสามารถระบุให้ได้ว่าลูกค้าขององค์กรคือใครและมีพฤติกรรมอย่างไร ลูกค้าเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ในระดับใด เป็นลูกค้าประจำ หรือมีความจงรักภักดี กับตราสินค้าขององค์กรหรือไม่ หรือเป็นผู้ที่ใช้สินค้า และบริการหลากหลาย เป็นต้น เพื่อให้การลงทุน CRM เกิดประสิทธิภาพและเป็นการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดแก่องค์กร  

 

บทสรุปคัมภีร์ช่วยธุรกิจ SME ให้รอดในยุคดิจิทัล  

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมต้องการการปรับตัวของทั้งฝ่ายองค์กรและผู้ประกอบการเพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ ทางฝ่ายองค์กรธุรกิจ SME หรือสตาร์ทอัพ ที่อาจมีข้อจำกัดทางด้านเงินทุนและทรัพยากรอื่น ๆ สามารถนำหลัก Lean Startup หรือการทำธุรกิจแบบ “น้อยแต่มาก” มาประยุกต์ใช้ โดยให้ความต้องการของลูกค้าเป็นตัวจุดประกายสำคัญ อาจเริ่มต้นจากการสร้างอย่างน้อย ๆ เท่าที่จำเป็น ภายใต้งบประมาณที่มี ตามด้วยการปรับปรุงและพัฒนาทีละขั้นอย่างต่อเนื่องผ่านการเรียนรู้ หาข้อมูล ทั้งนี้ ทางด้านผู้ประกอบการควรมีการปรับแนวคิดและการบริหารองค์กร บุคลากร และลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กันไป 

ซึ่งแน่นอนว่า จ๊อบส์ดีบี เป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมสนับสนุนองค์กรและธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กที่ดำเนินกิจการภายในประเทศตลอดจนธุรกิจขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ ในส่วนของการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจให้อยู่รอด ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลให้มากขึ้น ธุรกิจต่าง ๆ อาจพิจารณาการลงทุนในด้านเครื่องมือเทคโนโลยี การเสริมทักษะ ความสามารถให้พนักงานองค์กร หรือ CRM เพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” คุณดวงพรเสริม 

 

สนใจข้อมูลดี ๆ สำหรับ SME ทุกองค์กร คลิกเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://jobsdb.me/SME-report  

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2565


ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2565 ในฉบับพบกับ .. ILO เผย 'คนทำงานในชนบท' ขาดแคลน 'งานที่มีคุณค่า' [หน้า 14] ผู้เชี่ยวชาญชี้ ‘ค่าจ้างเพื่อชีวิต’ จำเป็นต่อแรงงานและเอกชนยุคหลังโควิด-19 [หน้า 19] องค์กรแรงงานเผยดัชนี 10 ประเทศ 'ยอดแย่' ของ 'คนทำงาน' ปี 2565 [หน้า 25] ผลสำรวจชี้คนทำงานในอังกฤษ 85% อยากเริ่มธุรกิจเป็นของตนเอง [หน้า 29]


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/5855eurt

docdroid.net >> https://docdro.id/sBcMLnL

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2565 ในฉบับพบกับ .. วิทยาลัยชุมชนในสหรัฐฯ ช่วยเติมเต็มช่องว่างทักษะแรงงาน [หน้า 17] นศ.จบใหม่ในญี่ปุ่นลาออกจากงานแรกภายใน 3 ปีกว่า 30% [หน้า 26] 'โรงงานสีเขียว' แต่กลับละเลย 'คนทำงาน' ตัวอย่างจากโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่บังกลาเทศ [หน้า 29] ผลสำรวจพบคนทำงานไอร์แลนด์ 30% ยอมลดค่าจ้างตนเองเพื่อให้ได้ทำงานทางไกล-ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ [หน้า 34]ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://bit.ly/3QEgNap

docdroid.net >> https://docdro.id/XFN3rJ1

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine


เรื่องที่ได้รับความนิยม