Sunday, October 22, 2023

วารสารคนทำงาน ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน ตุลาคม 2566 ในฉบับพบกับ .. 10 ปี การต่อสู้ ‘แรงงานสันกำแพง’ หลังถูก ‘ทุนข้ามชาติ’ ละเมิดสิทธิพวกเขา [หน้า 12] งานศึกษาพบ 'ฉากหลังประชุมออนไลน์' ส่งผล 'ความประทับใจแรกพบต่อคนทำงาน' [หน้า 22] ท้องถิ่นในสหรัฐฯ หวังหางานให้ผู้อพยพ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ [หน้า 25] งานศึกษาแนะควรเพิ่มค่าจ้าง 'ผู้ช่วยเหลือดูแล' ให้ไม่น้อยกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำ [หน้า 32] 


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

 scribd.com >> https://tinyurl.com/26kchxhx

docdroid.net >> https://docdro.id/ASN509a

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

 

เรื่องที่ได้รับความนิยม