Tuesday, November 21, 2023

วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2566

 ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2566 ในฉบับพบกับ .. จาก 'ดั้งเดิม' สู่การ 'เปลี่ยนแปลง': แนวโน้มจ้างงาน 'อุตสาหกรรมไปรษณีย์และการจัดส่ง' [หน้า 17] เสียงคนทำงาน: ธุรกิจที่ 'ไม่เป็นทางการ' อาจทำคุณพลาดโอกาสต่างๆ ได้ [หน้า 24] สหภาพแรงงานครูในญี่ปุ่นรณรงค์ปฏิรูปสภาพการทำงานคนทำงานภาคการศึกษา [หน้า 30] ชาวอเมริกันออทิสติกวัยทำงานเกือบ 99% เข้าไม่ถึงบริการจัดหางานให้โดยเฉพาะ [หน้า 34]ดาวน์โหลดฟรีได้ที่
 


เรื่องที่ได้รับความนิยม