Thursday, September 21, 2023

วารสารคนทำงาน กันยายน 2566

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน กันยายน 2566 ในฉบับพบกับ .. งานศึกษาชี้ 'คนสมัครงาน' เผชิญกับอคติ เมื่อโพสต์ปัญหาสุขภาพจิตในโซเชียลมีเดีย [หน้า 13] คนทำงาน 13 ล้านคนทั่วโลก บกพร่องทางการมองเห็นเชื่อมโยงกับอาชีพของตน [หน้า 18] การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มภาระให้กับคนงานไร่ชาในบังกลาเทศ [หน้า 21] ข้อมูล ILOSTAT ชี้ 'ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดเล็ก' ช่วยสร้างงานทั่วโลก [หน้า 26]


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/ycy7z82c

docdroid.net >> https://docdro.id/AU4AEMp

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

เรื่องที่ได้รับความนิยม