Wednesday, March 22, 2023

วารสารคนทำงาน มีนาคม 2566ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มีนาคม 2566 ในฉบับพบกับ .. เหตุใด ‘มลพิษทางอากาศ’ จึงเป็นปัญหาสำคัญในที่ทำงาน [หน้า 11] งานศึกษาพบความเชื่อมโยง ‘รายได้ที่ไม่แน่นอน’ กับ ‘ปัญหาสุขภาพ’ โดยเฉพาะ ‘Gig Worker’ [หน้า 17] ผลสำรวจพบผู้หญิงส่วนใหญ่ต้อง 'อดทนไม่ทำตัวเด่น-ถูกมองข้ามความสามารถ' ในที่ทำงาน [หน้า 20] รายงาน ILO ชี้ 'ช่องว่างระหว่างเพศที่เกี่ยวกับการจ้างงาน' มีมากกว่าที่คิด [หน้า 23]ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/332r45j9

docdroid.net >> https://docdro.id/Z7znxzv

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

เรื่องที่ได้รับความนิยม