Friday, April 21, 2023

วารสารคนทำงาน เมษายน 2566


ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน เมษายน 2566 ในฉบับพบกับ .. คนอเมริกันคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่พวกเขาทำอย่างไรบ้าง [หน้า 18] "ฉันเอาชนะการเลือกปฏิบัติทางเพศในงานก่อสร้างได้อย่างไร" เสียงจากผู้ควบคุมการก่อในสร้างฟิลิปปินส์ [หน้า 22] คนทำงานอังกฤษที่มีอาการ 'Long Covid' เผชิญหลากหลายปัญหาในที่ทำงาน [หน้า 27] ผลสำรวจ FIFPRO พบนักฟุตบอลเหนื่อยล้าสะสมหลังฟุตบอลโลก 2022 [หน้า 30]ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

 scribd.com >> https://tinyurl.com/3dfz2udz

docdroid.net >> https://docdro.id/q8lNDs2

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

 


เรื่องที่ได้รับความนิยม