Monday, May 22, 2023

วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2566

 


ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2566 ในฉบับพบกับ .. FIFPRO ยก 8 เหตุผลที่ 'นักฟุตบอล' ควรเข้าร่วม 'สหภาพแรงงาน' [หน้า 12] เสียงจากคนทำความสะอาดท่อระบายน้ำในปากีสถาน [หน้า 17] วิกฤตสภาพภูมิอากาศและมลพิษส่งผลกระทบต่อคนทำงานโรงฟอกหนังในบังกลาเทศ [หน้า 24] ผลศึกษาพบ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ถึง 14% [หน้า 27]


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่
 

เรื่องที่ได้รับความนิยม