Thursday, June 20, 2024

วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2567


ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2567 ในฉบับพบกับ .. ผลศึกษาพบ 'ทำงานกะกลางคืน' ทำให้ร่างกายเกิดปัญหาในเวลาเพียง 3 วัน [หน้า 13] มื้ออาหารสุดคุ้มของแพลตฟอร์มในจีนที่ได้รับความนิยม กลับสร้างภาระให้กับ 'ไรเดอร์' [หน้า 16] นักฟุตบอลในไอร์แลนด์ เรียกร้องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการแข่งขัน [หน้า 21] สงครามทำให้อัตราการว่างงานในฉนวนกาซาสูงขึ้นเกือบถึง 80%   [หน้า 25]


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่
 

เรื่องที่ได้รับความนิยม