Monday, August 22, 2022

วารสารคนทำงาน สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน สิงหาคม 2565 ในฉบับพบกับ .. 'ค่าจ้างรายอาชีพ' ของคนไทย ปี 2563 และ 2564 [หน้า 14] คนทำงานรุ่นใหม่ในสหรัฐฯ ตั้งเป้าเก็บออมเพื่อการเกษียณมากกว่าคนรุ่นก่อน [หน้า 20] คลื่นการประท้วงของ 'คนทำงานก่อสร้าง' ภายใต้ความไม่แน่นอนของ 'ตลาดอสังหาริมทรัพย์จีน' [หน้า 24] นักวิชาการชี้ไทยควรยกเลิกยุทธศาสตร์ 'ค่าแรงถูก' เพื่อดึงดูดการลงทุน [หน้า 31]

ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/38a8psed

docdroid.net >> https://docdro.id/nfJUb0G

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

เรื่องที่ได้รับความนิยม