Wednesday, March 20, 2024

วารสารคนทำงาน มีนาคม 2567

 ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มีนาคม 2567 ในฉบับพบกับ .. เมื่อสูญเสียสัตว์เลี้ยงแสนรัก คนทำงานควรได้รับวันลาหยุดหรือไม่? [หน้า 24] เสียงจากผู้ติดเชื้อ HIV ชาวแซมเบีย "การมีรายได้ ช่วยลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ" [หน้า 30] งานศึกษาตั้งคำถาม 'ฉลากสินค้าที่เป็นธรรม' (Fair Trade) ในสหรัฐฯ [หน้า 35] ปี 2566 จำนวนคนทำงานในสหรัฐฯ นัดหยุดงานประท้วงเพิ่มขึ้น 141% จากปี 2565 [หน้า 42]
ดาวน์โหลดฟรีได้ที่
 
 


เรื่องที่ได้รับความนิยม