Wednesday, March 23, 2022

วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 ในฉบับพบกับ .. ผลสำรวจพบพนักงานอาจลาออก หากถูกบังคับกลับมาทำงานเต็มเวลาที่ออฟฟิศ [หน้า 14] เหตุผลที่คนอเมริกันลาออกจากงานเมื่อปี 2564 'ค่าจ้างต่ำ-ไม่ก้าวหน้า-ไม่ได้รับความเคารพ' [หน้า 17] พบ 'Gig worker ในแอฟริกา' เผชิญ 'การเลือกปฏิบัติ-งานไม่มั่นคง' [หน้า 21] ILO เผยมาตรฐานที่พักแรงงานข้ามชาติในอาเซียนอยู่ในระดับต่ำ จำเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วน [หน้า 26]

ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://bit.ly/3ICcU0m

docdroid.net >> https://docdro.id/IEuCGna

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

เรื่องที่ได้รับความนิยม