Friday, July 22, 2022

วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2565


ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2565 ในฉบับพบกับ .. ILO เผย 'คนทำงานในชนบท' ขาดแคลน 'งานที่มีคุณค่า' [หน้า 14] ผู้เชี่ยวชาญชี้ ‘ค่าจ้างเพื่อชีวิต’ จำเป็นต่อแรงงานและเอกชนยุคหลังโควิด-19 [หน้า 19] องค์กรแรงงานเผยดัชนี 10 ประเทศ 'ยอดแย่' ของ 'คนทำงาน' ปี 2565 [หน้า 25] ผลสำรวจชี้คนทำงานในอังกฤษ 85% อยากเริ่มธุรกิจเป็นของตนเอง [หน้า 29]


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://tinyurl.com/5855eurt

docdroid.net >> https://docdro.id/sBcMLnL

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

workazine.com >> https://tinyurl.com/workazinedownload

 

เรื่องที่ได้รับความนิยม