Friday, February 5, 2021

เผยผู้หญิงทำงานไอทีในอาเซียน ถูก COVID-19 ชะลอความก้าวหน้าในอาชีพ

รายงานจาก Kaspersky เผยผู้หญิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยี 46% เชื่อว่าผลกระทบของ COVID-19 ชะลอความก้าวหน้าในอาชีพ แม้ว่าผู้หญิงจำนวน 64% จะเชื่อว่าโครงสร้างการทำงานระยะไกลจะทำให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศที่จำเป็นมากขึ้น

รายงานเกี่ยวกับผู้หญิงในวงการเทคโนโลยี Women in Tech โดย Kaspersky ในหัวข้อ “Where are we now? Understanding the evolution of women in technology” การมองวิวัฒนาการสถานภาพของผู้หญิงในแวดวงเทคโนโลยี นั้นพบว่าผู้หญิงจากภูมิภาคนี้เกือบหนึ่งในสาม (25%) ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและชื่นชอบที่จะทำงานจากบ้านมากกว่าการเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศ และด้วยจำนวนเดียวกันรายงานว่าการทำงานจากบ้านนั้นให้ประสิทธิภาพมากกว่า และผู้หญิง 28% เผยว่าตนจะมีความเป็นตัวของตัวเอง กำหนดทิศทางอะไรต่างๆ ได้ดีกว่าเมื่ออยู่ในออฟฟิศ ซึ่งเป็นผลการสำรวจที่ต่ำกว่าตัวเลขการสำรวจทั่วโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งอยู่ที่ 33%

อย่างไรก็ตาม สถิติที่น่าเป็นห่วงจากรายงานฉบับนี้เน้นไปที่ ความเป็นไปได้ของการทำงานจากบ้านของผู้หญิงในอุตสาหกรรมเทคนั้นไม่สอดคล้องไปกับความก้าวหน้าเชิงสังคม ‘working from home’ ทุกวันนี้ เกือบครึ่งของผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (46%) ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่ต้องจัดแบ่งเวลาชีวิตทำงานกับครอบครัวมาตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 และเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือ และยังเป็นแนวโน้มที่พบเห็นได้ทั่วโลกอีกด้วย

แพทริเซีย เกสโตโซ หัวหน้าฝ่าย Head of Scientific Customer Support บริษัท BIOVIA กล่าวว่า ผลกระทบของโรคระบาดต่อผู้หญิงนั้นต่างกันไป บ้างก็ยินดีไปกับความคล่องตัวและการที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกลับบ้านออฟฟิศ ในขณะที่บางคนก็เหนื่อยล้า เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญในการวางนโยบายรองรับพนักงานของตนให้มีหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 

“ทิศทางที่น่าสนใจอีกประการได้แก่ โรคระบาดนี้ได้เข้ามาเร่งให้เกิดการมีพนักงานสองแบบ คือ ทำงานได้จากระยะไกลไม่ต้องเข้าออฟฟิศ และอีกพวกคือได้ทั้งสองแบบรวมอยู่ในองค์กรเดียวกัน ซึ่งก็ถือว่าท้าทายสำหรับบางคนที่ก็ต้องยอมรับว่าห่างไกลจากการทำงานรวมกับหัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับสูง อาจจะลดทอนโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานที่ได้แสดงประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การได้รับโปรโมชั่นก็เป็นได้ พนักงานมักจะตระหนักดีในข้อเสียเปรียบนี้ และควรวางแผนการทำงานเพื่อลดข้อด้อยในจุดนี้ด้วยเช่นกัน”

เรื่องที่ได้รับความนิยม