Tuesday, February 16, 2021

ผลการสำรวจ 'Michael Page Thailand' พบ 65% ของบริษัทในไทย ยังคงรักษาพนักงานไว้หรือไม่ก็เพิ่มการว่าจ้างในปี 2564

 

16 ก.พ. 2564 ผู้ให้บริการสรรหาบุคคลากร Michael Page Thailand เปิดตัวรายงานประจำปี Talent Trends 2021 Report ที่จับตามองตลาดงานไทย แม้ว่ากิจกรรมการจ้างงานจะลดลงร้อยละ 37 ในปี 2563 ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่เริ่มมีสัญญาณบวกโดยบริษัทในไทยร้อยละ 33 มองหาพนักงานเพิ่ม ในขณะที่ร้อยละ 32 ยังคงสถานะเดิมไว้ในปี 2564

Kristoffer Paludan ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคของ Michael Page ประเทศไทย กล่าวว่า "ประเทศไทยนั้นเป็นเช่นเดียวกับตลาดอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก ที่ภาคเทคโนโลยียังคงลอยตัวและพลิกฟื้นกลับมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีคอมเมิร์ซและธุรกิจที่พึ่งพาอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก ธุรกิจผลิตอาหารก็เช่นกันที่ไปได้ดี และมีส่วนช่วยพยุงกิจการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ เคมีภัณฑ์ เกษตรกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีการเกษตร 

เมื่อคำนึงถึงอุปทานด้านเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจที่มีกิจกรรมการจ้างงานสูงที่สุดคือ อุตสาหกรรมการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภค เทคโนโลยีและโทรคมนาคม การดูแลสุขภาพและยา ตลอดจนค้าปลีก

รายงานระบุว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นตัวเร่งกระบวนการแปลงเป็นดิจิทัล ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทในไทยได้ปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการปรับเปลี่ยนมาสู่รูปแบบดิจิทัลได้ในระยะเวลาอันสั้นอย่างน่าประทับใจ เทคโนโลยีอย่างระบบเสมือนจริงและคลาวด์ ช่วยให้ธุรกิจหลายต่อหลายแห่งทำงานได้คล้ายภาวะปกติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

รายงานระบุว่าร้อยละ 67 ของผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีในไทยกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ ในปี 2564 ในขณะที่อีกร้อยละ 31 แม้ไม่ได้กำลังมองหา แต่ทว่าไม่ปิดกั้นหากมีข้อเสนอที่ดีเข้ามา เมื่อพิจารณาถึงการแข่งขันในการสรรหาพนักงานด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงแล้ว Kristoffer Paludan มีความเห็นว่า "การโยกย้ายในสายงานนี้มีเหตุผลหลักมาจากธรรมชาติของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรด้านนี้ล้วนแล้วแต่เคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่ง จึงนำมาซึ่งการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดดและโอกาสเติบโตสู่ระดับภูมิภาคในระยะกลางถึงระยะยาว"

เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับพนักงานและรองรับการกลับมาฟื้นตัวของธุรกิจในปี 2564 ร้อยละ 42 ของบริษัทในไทยกล่าวว่ายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฝึกอบรมด้านต่างๆ ในขณะที่บริษัทร้อยละ 46 หันไปใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการขั้นพื้นฐาน

พนักงานชาวไทยยังคงใช้ข้อมูลที่มีอยู่มากเป็นหลักในพิจารณางานใหม่ ร้อยละ 40 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียดก่อนที่จะสมัครงานกับบริษัทนั้น

เรื่องที่ได้รับความนิยม