Monday, June 28, 2021

วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2564 ในฉบับพบกับ .. 'นอนหลับไม่เพียงพอ' อีกหนึ่งความทุกข์ของ 'คนทำงานภาคสาธารณสุข' [หน้า 19] เผยอีกมุมของการทำงานจากบ้านในยุค COVID-19 [หน้า 27] แรงงานหญิงภาคเกษตรกรรมในตูนิเซีย พบความเสี่ยงจากการเดินทาง [หน้า 33] COVID-19 ระบาดทำการจ้างงานวัยรุ่นช่วงฤดูร้อนในสหรัฐฯ ต่ำสุดตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ [หน้า 38]

เรื่องที่ได้รับความนิยม