Monday, May 23, 2022

วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2565


ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2565 ในฉบับพบกับ .. คนทำงานหนุ่มสาวเกาหลีใต้หวั่น 'วัฒนธรรมบังคับสังสรรค์หลังเลิกงาน' จะกลับมาอีกครั้งหลังโควิด-19 [หน้า 12] ญี่ปุ่นจะรับมือการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรได้อย่างไร[หน้า 16] ผลการศึกษาในสหรัฐฯ ชี้ 'นักศึกษาฝึกงาน' 70% มีทัศนคติลบต่อ 'การทำงานทางไกล' [หน้า 20] สหภาพแรงงานเผยฟินแลนด์ต้อนรับแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น [หน้า 23]ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

docdroid.net >> https://docdro.id/wGG8jBz

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

เรื่องที่ได้รับความนิยม