Monday, February 1, 2021

วารสารคนทำงาน มกราคม 2564


ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มกราคม 2564 ในฉบับพบกับ ..  ILO เรียกร้องการคุ้มครองให้แรงงานทำงานที่บ้าน [หน้า 13] ตุรกีให้เงินช่วยเหลือคนทำงานในอุตสาหกรรมดนตรี 24,522 คน ช่วง COVID-19 [หน้า 17] คุณแม่วัยทำงานอังกฤษบางส่วน ถูกปฏิเสธจากโครงการช่วยเหลือลาหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ [หน้า 19] คนทำงานแอลเบเนียได้รับชัยชนะ หลังร้องเรียนให้นายจ้างหยุดใช้กล้องสอดส่องขณะทำงานที่บ้าน [หน้า 22]

ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com 

docdroid.net 

mebmarket.com


เรื่องที่ได้รับความนิยม