Saturday, April 17, 2021

ตำรวจไต้หวันเพ่งเล็งร้านไทยใกล้โรงงานบางร้าน เป็นแหล่งขายยาเสพติดมอมเมาเพื่อนร่วมชาติ

ช่วงเดือน เม.ย. 2021 Radio Taiwan International รายงานว่าสืบเนื่องจากปัญหาการระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทย ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง มีนายจ้างและบริษัทจัดหางานจำนวนมากร้องเรียนไปที่สำนักงานแรงงานไทย สนร.ไทเปจึงร่วมกับตำรวจเถาหยวนและนครนิวไทเป ตระเวนประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามโรงงานต่างๆ เน้นที่ยาเสพติดและเมาแล้วขับ

นายจ้างและแรงงานไทยหลายรายเปิดเผยว่า แหล่งจำหน่ายยาเสพติด ส่วนหนึ่งมาจากคนไทยในร้านอาหารใกล้โรงงาน โดยเอเย่นต์ขายยาเสพติดคนไทยบางราย บังอาจถึงขั้นมาส่งยาเสพติดและเก็บเงินถึงหน้าโรงงาน โดยเฉพาะในวันเงินเดือนออก สำนักงานแรงงานไทยและตำรวจกล่าวเรียกร้องว่า ขอให้แรงงานไทยถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน แจ้งข้อมูลให้ สนร.ไทย เพื่อส่งต่อให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินการอย่างเด็ดขาด

สำนักงานแรงงานไทยกล่าวเรียกร้องแรงงานไทย อย่างข้องแวะยาเสพติด เพราะจะทำให้อนาคตดับวูบลงทันที่ ทั้งนี้ โทษคดียาเสพติดยในไต้หวันหนักมาก อีกทั้งจะทำให้เสียสุขภาพกายและจิต นอกจากนี้ขอให้ลดละเลิกในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะหลังดื่มสุราหลีกเลี่ยงขับขี่ยานพาหนะ เพราะอาจถูกปรับหนักและถูกส่งกลับประเทศ และยังอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตหรืออัมพาตได้

ส่วนตำรวจย้ำเตือนว่า ผู้กระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะคดียาเสพติดหรือคดีเมาแล้วขับ จะถูกลงโทษตามกฎหมาย โดยตำรวจจะสอดส่องเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะแหล่งที่ป้อนยาเสพติดให้แรงงานต่างชาติ และเรียกร้องแรงงานไทย ร่วมด้วยช่วยกัน แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสของผู้ค้ายาเสพติดให้ สนร.ไทเปหรือตำรวจทราบ โดยโทรไปที่สายด่วน 110

ที่มา: Radio Taiwan International (14/4/2021)

เรื่องที่ได้รับความนิยม