Wednesday, May 26, 2021

วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน พฤษภาคม 2564 ในฉบับพบกับ .. WHO ชี้การทำงานหนักทำคนเสียชีวิตหลายแสนคนต่อปี [หน้า 19] แกลลอปโพลชี้ช่วง COVID-19 ระบาดทำคนทั่วโลกหยุดงานชั่วคราว 53% - คนไทย 76% รายได้ลด [หน้า 22] คนทำงานขับรถบรรทุกในจีน เผชิญปัญหาจากความผิดพลาดของระบบ GPS ที่รัฐใช้ควบคุม [หน้า 25] สหภาพแรงงานบุคลากรทางการแพทย์ญี่ปุ่นคัดค้านการจัดโอลิมปิก [หน้า 30]

เรื่องที่ได้รับความนิยม