Tuesday, July 27, 2021

วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน กรกฎาคม 2564 ในฉบับพบกับ .. ปี 2563 พบ CEO ในสหรัฐฯ ได้ค่าตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าคนทำงานทั่วไป 299 เท่า [หน้า 12] ผลสำรวจพบคนญี่ปุ่นกลับเข้าออฟฟิศเพิ่มขึ้น แม้รัฐบาลจะเรียกร้องให้ 'ทำงานทางไกล' [หน้า 17] โพลสำรวจ 10 ประเทศ พบ 1 ใน 3 เชื่อว่าผู้หญิงมีแนวโน้มถูกล่วงละเมิดในที่ทำงานมากกว่าชาย [หน้า 20] องค์กรแรงงานเผยดัชนี 10 ประเทศ 'ยอดแย่' ของ 'คนทำงาน' ปี 2564 [หน้า 23]


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://bit.ly/2UV5H91

docdroid.net >> https://docdro.id/EVpslmX

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

เรื่องที่ได้รับความนิยม