Monday, December 27, 2021

วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2564 ในฉบับพบกับ .. เมื่อคนทำงานถูกนายจ้างติดตามสอดส่องมากขึ้น  [หน้า 10] บริษัทท้องถิ่นในสหรัฐฯ เสนอให้ 'บ้าน' เป็น 'โบนัส' แก่พนักงาน [หน้า 16] ทั่วโลกมีแนวโน้มขาดแคลนพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจาก COVID-19 ยืดเยื้อ [หน้า 19] ผลสำรวจระบุ 'การทำงานไฮบริด' จะเป็นเทรนด์ใหม่ของ 'กอง บ.ก.ข่าว' [หน้า 22]


ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://bit.ly/3JmZ6IU

docdroid.net >> https://docdro.id/OlOA155

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

เรื่องที่ได้รับความนิยม