Monday, January 24, 2022

วารสารคนทำงาน มกราคม 2565

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มกราคม 2565 ในฉบับพบกับ .. ILO ชี้คนทำงานทั่วโลก 'ทำงานเหมาะสมกับระดับการศึกษา' เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น [หน้า 11] ญี่ปุ่นหวังผลักดันให้พนักงานชายใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร 30% ภายในปี 2568 [หน้า 17] เตือนฟรีแลนซ์ในสหรัฐฯ ระวัง 'งานหลอกลวง' ที่มิจฉาชีพเสนองานทางไกลรายได้สูงให้ [หน้า 21] เมื่อ 'ผู้หญิง' ก้าวสู่การเป็น 'เจ้านาย' ในโลกของผู้ชาย: บทบันทึกจากผู้ประกอบการหญิงในทาจิกิสถาน [หน้า 26]

ดาวน์โหลดฟรีได้ที่

scribd.com >> https://bit.ly/3rD5zaw

docdroid.net >> https://docdro.id/VkHbZOA

mebmarket.com >> https://tinyurl.com/mebworkazine

เรื่องที่ได้รับความนิยม